navigatie
 •  
  Over 120 researchers, from all fields of science

Robotics and Artificial Intelligence are some of the most exciting research fields of the near future. As a result, our growing research groups are always on the lookout for fresh talents. Are you interested in joining one of our teams? Make sure to contact us!

Interested in AI in particular? Also check out the Job offers at our AI Lab or at ETRO.

 

Updated March 2023

Nothing here that suits you? Feel free to contact us nonetheless, our robots are always looking for bright friends.

 

 

Vacature voor voltijdse doctoraatsonderzoeker revalidatiewetenschappen
EU TARGET-PROJECT

Ben je gepassioneerd om bij te dragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van beroerte patiënten aan de hand van geavanceerde technologie? Solliciteer voor een voltijdse doctoraatsonderzoeker positie in het "TARGET" project, gefinancierd door de EUROPEAN COMMISSION. We zoeken kandidaten met een Master of Science diploma in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (of gelijkwaardig) en bieden 4 jaar voltijds onderzoek bij de Rehabilitation Research (RERE) onderzoeksgroep aan. Solliciteer voor 30 november 2023!

Function description

Dit doctoraatsonderzoek kadert binnen het project “Health virtual twins for the personalised
management of stroke related to atrial fibrillation” (afgekort tot TARGET) gefinancierd door de
EUROPEAN COMMISSION (HORIZON-RIA action).


De start van de aanstelling kan vanaf 1 januari 2024 zijn, maar later starten is ook mogelijk.
Studenten in hun laatste masterjaar kunnen ook solliciteren.


Binnen dit Europees Project (waarbij 19 partners uit 10 verschillende landen betrokken zijn) is het doel
om nieuwe gepersonaliseerde, geïntegreerde computermodellen (‘virtual twins’ – digitale kopie van
de patiënt) en beslissingsondersteunende tools te ontwikkelen voor personen na een beroerte.
TARGET wil atriale fibrillatie gerelateerde beroertes helpen voorkomen, de acute behandeling en
revalidatie ervan optimaliseren, de invaliditeit op lange termijn verminderen, een betere
levenskwaliteit bieden aan patiënten en zorgverleners en de kosten voor gezondheidszorg verlagen.

De opdracht binnen deze vacature heeft als doel bij te dragen aan een betere revalidatie voor
beroerte patiënten en zal voornamelijk bestaan uit:
(1) onderzoek over de verwachtingen en noden van de gebruikers betreffende revalidatietechnologieën waarbij kwalitatief onderzoek (co-creatie) met patiënten en zorgverleners zal
gebeuren. Aan de hand van vragenlijsten en focusgroepsgesprekken zal de bruikbaarheid,
toepasbaarheid en implementatie onderzocht worden.
(2) het klinisch testen en opvolgen van beroerte patiënten in een labo- en revalidatieomgeving aan
de hand van klinische testen en bewegingsanalyse apparatuur.


We verwachten dat de onderzoeker, onder begeleiding van de betrokken onderzoeksgroepen en
klinische centra de onderzoeksprotocollen en aanvragen bij de commissie medische ethiek zal
uitwerken, bevragingen, metingen en analyses zal uitvoeren en wetenschappelijke artikels zal
schrijven.


Binnen deze opdracht zal er zowel een nauwe samenwerking zijn met het departement
ingenieurswetenschappen (ETRO, Electronics & Informatics) en met klinische centra (o.a. Inkendaal
Revalidatieziekenhuis en UZBrussel).

Profiel

• Je bent in het bezit van een diploma Master of Science in een domein dat relevant is voor dit
project (bvb. Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, Master in de
Ergotherapie, Master in de Geneeskunde).
• Je behaalde goede studieresultaten tijdens je opleiding.
• Je bent bereid om je gedurende minstens 4 jaar voltijds te engageren voor
doctoraatsonderzoek.
• Je hebt een brede interesse en bent nieuwsgierig naar het gebruik van technologieën in
revalidatie.
• Je hebt een sterke interesse in de revalidatie van personen na een beroerte.
• Je werkt nauwkeurig en hebt sterke organisatorische vaardigheden.
• Je beheerst het Nederlands en het Engels en beschikt over een academische schrijfstijl. Kennis
van Frans is een pluspunt.
• Je bent communicatief vaardig en kan goed in teamverband samenwerken. Vergaderen en
communiceren met onderzoekers vanuit verschillende Europese landen schrikt je niet af.
• Je hebt een sterke interesse in wetenschappelijk onderzoek en wil graag een doctoraatstraject
starten

 

Ons aanbod

Wij bieden de kans om vier jaar voltijds klinisch wetenschappelijk onderzoek te verrichten in het kader
van een doctoraatstraject met de bedoeling het behalen van een volwaardig doctoraatsdiploma.
Gedurende deze vier jaren bieden wij kwaliteitsvolle begeleiding, de mogelijkheid om een
interdisciplinair netwerk uit te bouwen (o.a. binnen de Brubotics group https://www.brubotics.eu/ en
het Center for Neurosciences https://c4n.research.vub.be/) en bij te dragen aan klinisch relevant
onderzoek in samenwerking met prof. Eva Swinnen (revalidatiewetenschappen RERE VUB) en prof.
Bart Jansen (ingenieurswetenschappen ETRO VUB). Je wordt bovendien ondersteund door de VUB Life
Sciences & Medicine Doctoral School1
, die onderzoekstrainingen op hoog internationaal niveau in een
sterke onderzoeksomgeving aanbiedt. De inter- en multidisciplinaire omgeving waarin het onderzoek
plaatsvindt is een energieke en positieve werkomgeving en biedt als meerwaarde een uitwisseling
tussen kennis en praktijk in labo- en klinische settings.

Interesse?
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding terecht bij prof. Eva Swinnen
(Eva.Swinnen@vub.be). Wij verwachten uw kandidatuur (motivatiebrief, C.V. en diploma) ten
laatste 30 november 2023.

 

Abstract of the research proposal

Atrial fibrillation (AF) is the most common heart arrhythmia worldwide, leading to life-limiting
complications, high financial burden and significant resource utilisation. In Europe, stroke as a
debilitating complication of AF, is amongst the commonest causes of death and the leading cause of
disability. AF patients have a 5-fold increased risk for ischaemic stroke. Functional recovery from AFrelated stroke (AFRS) is often unsatisfactory, leading to severe disability, reduced quality of life and
high mortality. TARGET’s ambition is to develop novel personalised, integrated, multi-scale
computational models (virtual twins) and decision- support tools for the AF-related stroke pathway,
starting from the healthy state, pathophysiology and disease onset, progression, treatment and
recovery. TARGET aims to help prevent AF and AFRS, optimise acute management and rehabilitation,
reduce long- term disability, provide a better quality of life for patients and caregivers, and lower
healthcare costs. We will ensure patients are at the heart of the project, and the association with
experienced commercial partners will ensure the swift adoption of TARGET’s novel technologies. New
observational data will be collected via 4 carefully designed prospective clinical studies, which will be
used to test and validate the personalised tools and the virtual twin models using a clinical trial
simulation (virtual/in-silico), to demonstrate evidence of clinically meaningful results. TARGET will also
help consolidate existing mechanistic virtual twin models of the heart, the brain and the
neuromusculoskeletal system, enriching these twins to deliver more complex tasks, and supporting
research to move towards a more integrated human virtual twin. TARGET represents a milestone
project to improve the care and rehabilitation of patients with AF and AFRS, introducing a paradigm
shift in risk prediction, diagnosis and management of the disease, and accelerating translational
research into practice.

 

Wanted: Part-time Post-doctoral rehabilitation researcher

Function description

This job fits within the project "RevalExo: a wearable lower- limb exoskeleton that assists activities of daily living and enables data-driven remote rehabilitation" funded by the Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO).

Within this strategic basic research project (SBO), there is a close collaboration between engineering sciences and rehabilitation sciences. The aim of this project is to develop a wearable exoskeleton for the lower limbs of people with gait disorders (e.g., persons after a stroke and frail older adults with sarcopenia), which can be worn comfortably throughout the day and can be used independently by the patient in a home situation.Are you a talented and motivated researcher looking for an exciting opportunity to contribute to a cutting-edge research project?

We are seeking for a 30% FTE post-doctoral researcher (4 years) to join our dynamic team. Applications for matching funding will be encouraged and supported (e.g. impact call: https://impact -fellowship.eu). With the Rehabilitation Research (RERE) group of the VUB we are dedicated to advancing scientific knowledge and making a significant impact in the field of rehabilitation technology, robotics, and exoskeletons.

Within the REVALEXO project RERE will mainly focus on the research regarding the expectations and needs of the users (co-creation with patients and caregivers) and functional testing of the exoskeleton in lab and home situations with persons with neurological disorders and older adults.

Profile

 • You hold a Ph.D. in a relevant field (e.g., Rehabilitation Sciences and Physiotherapy,Occupational Therapy, Medicine, Biomedical sciences etc.).
 • You have a strong research background with a demonstrated track record of publications.
 • You are interested in the specific research areas of this project and of the research of the Rehabilitation Research (RERE) group.
 • You are proficient in research methodologies, data analysis, and statistical techniques.
 • You have excellent written and verbal communication skills.
 • You can work independently as well as collaboratively in a team. Mentoring experience is a plus.
 • You have prior experience in writing research grants.
 • You speak and write fluently in English. Knowledge of Dutch is a plus.

Our offer

We offer the opportunity to work for at least four years part-time on this project. During these four years you will be responsible for the project management of the work packages related to the co-creation and the functional testing (including ethical approval applications and dataset annotation regarding digital rehabilitation outcomes) and supervision of the PhD student.

We offer you quality supervision, the ability to work on your personal academic profile, the opportunity to extent your interdisciplinary network (a.o. within the Brubotics group https://www.brubotics.eu/ and the Center for Neurosciences https://c4n.research.vub.be/), and the chance to contribute to economically and clinically relevant research in collaboration with Prof. David Beckwée (rehabilitation research VUB), Prof. Eva Swinnen (rehabilitation research VUB), Prof. Tom Verstraten (engineering sciences VUB) and Prof. Bart Vanrumste (engineering sciences KUL).

Writing and submitting external funding applications for personal grants (e.g. FWO post-doc) will be encouraged. The inter- and multidisciplinary environment in which the research takes place is an energetic and positive working environment and offers as added value an exchange between knowledge and practice in lab and clinical settings.

Interested

For more information or application, you can contact Prof. Eva Swinnen (Eva.Swinnen@vub.be) and Prof. David Beckwée (David.Beckwee@vub.be) - always contact both.

We expect your application (cover letter and C.V.) no later than August 20, 2023 (selection interviews will take place on August 31 and September 1).

Abstract of the research proposal


RevalExo will lay the scientific foundations for lower-limb exoskeletons which can be used by patients comfortably and independently in a home setting. The exoskeleton uniquely integrates three functions: Assess, Assist, Resist. Firstly, the “Assess” function will be enabled by integrated multimodal sensors, whose data will be processed with learning/sensor fusion algorithms to provide information about a patient’s physical state, presented to the therapist as comprehensive but interpretable metrics. Secondly, the exoskeleton will “Assist” the patient in activities of daily living,
allowing him/her to regain independence from caregivers. Thirdly, the exoskeleton can be used to train muscle strength by providing resistive torques to the joints (“Resist”), a key strategy in reversing ageing-related decline. IoT connectivity will make remote follow-up possible, by giving the therapist online access to the data, and allowing him/her to change the assistance and training settings. The proposed solution will directly benefit gait- impaired persons, be it neurological rehabilitation patients or older adults suffering from sarcopenia.

RevalExo will tackle the technological challenges that prevent remote rehabilitation solutions from entering the market. First, the need for a truly unobtrusive, lightweight exoskeleton which is easy to don/doff will be met by leveraging remote torsionally compliant actuation (RTCA), modularity and self-alignment mechanisms. Second, we will interface the exoskeleton to the human through cuffs with embedded pressure sensors, which will provide invaluable information for the exoskeleton’s control and the calculation of rehabilitation outcomes. Third, we will figure out how to estimate the fatigue and use this to adapt the controller of our exoskeleton. Finally, our rehabilitation assessment framework, leveraging the carefully selected sensor modalities, will allow a therapist to remotely follow up different patients.

Wanted: PhD student for our Rehabilitation research project Revalexo

Functiebeschrijving

Dit doctoraatsonderzoek kadert binnen het project “RevalExo: a wearable lower-limb exoskeleton that assists activities of daily living and enables data-driven remote rehabilitation” gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO).

Binnen dit strategisch basisonderzoeksproject (SBO) is er een nauwe samenwerking tussen de ingenieurswetenschappen en de revalidatiewetenschappen. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een draagbaar exoskelet voor de onderste ledematen van mensen met gangstoornissen (vb. personen na een CVA en kwetsbare oudere personen met sarcopenie), dat comfortabel gedurende de hele dag kan worden gedragen en zelfstandig kan worden gebruikt in een thuissituatie.

De opdracht binnen deze vacature zal voornamelijk bestaan uit onderzoek over de verwachtingen en noden van de gebruikers (co-creatie met patiënten en zorgverleners) en het klinisch testen van het exoskelet in labo- en thuissituaties bij personen met een neurologische aandoening en oudere personen. Hierbinnen verwachten we het verder uitwerken van de onderzoeksprotocollen en aanvragen bij de commissie medische ethiek, het uitvoeren van bevragingen en metingen, dataverwerking en het schrijven van wetenschappelijke artikels.

Profiel

 • Je bent in het bezit van een diploma Master of Science in een domein dat relevant is voor dit project (bvb. Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, Master in de Ergotherapie, Master in de Geneeskunde).
 • Je behaalde goede studieresultaten tijdens je opleiding.
 • Je bent bereid om je gedurende minstens 4 jaar voltijds te engageren voor doctoraatsonderzoek. 
 • Je hebt een brede interesse en bent nieuwsgierig naar het gebruik van exoskeletten in thuissituaties. 
 • Je hebt een sterke interesse in de revalidatie en het fysiek actief houden van personen met een neurologische aandoening en ouderen. 
 • Je werkt nauwkeurig.
 • Je beheerst het Nederlands en het Engels en beschikt over een academische schrijfstijl. Kennis van Frans is een pluspunt.
 • Je bent communicatief vaardig en kan goed in teamverband samenwerken.
 • Je beschikt over een stevige portie ondernemerschap.
 • Je hebt een sterke interesse in wetenschappelijk onderzoek en wil graag een doctoraatstraject starten.

Ons aanbod

Wij bieden de kans om vier jaar voltijds klinisch wetenschappelijk onderzoek te verrichten in het kader van een doctoraatstraject met de bedoeling het behalen van een volwaardig doctoraatsdiploma. Gedurende deze vier jaren bieden wij kwaliteitsvolle begeleiding, de mogelijkheid om een interdisciplinair netwerk uit te bouwen (o.a. binnen de Brubotics group https://www.brubotics.eu/ en het Center for Neurosciences https://c4n.research.vub.be/), en de kans om bij te dragen aan economisch en klinisch relevant onderzoek in samenwerking met prof. David Beckwée (revalidatiewetenschappen VUB), prof. Eva Swinnen (revalidatiewetenschappen VUB), prof. Tom Verstraten (ingenieurswetenschappen VUB) en prof. Bart Vanrumste (ingenieurswetenschappen KUL).

Je wordt bovendien ondersteund door de VUB Life Sciences & Medicine Doctoral School1, die onderzoekstrainingen op hoog internationaal niveau in een sterke onderzoeksomgeving aanbiedt. De inter- en multidisciplinaire omgeving waarin het onderzoek plaatsvindt is een energieke en positieve werkomgeving en biedt als meerwaarde een uitwisseling tussen kennis en praktijk in labo- en klinische settings.

Interesse?

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding terecht bij prof. Eva Swinnen (Eva.Swinnen@vub.be) en prof. David Beckwée (David.Beckwee@vub.be) – steeds beiden contacteren.

Wij verwachten uw kandidatuur (motivatiebrief en C.V.) ten laatste 20 augustus 2023 (selectiegesprekken zullen doorgaan op 31 augustus en 1 september).

Abstract of the research proposal

RevalExo zal de wetenschappelijke basis leggen voor comfortabele exoskeletten voor de onderste ledematen die zelfstandig door patiënten thuis kunnen worden gebruikt. Het exoskelet integreert op unieke wijze drie functies: Evalueer, Assisteer, Train. "Evalueren" wordt mogelijk gemaakt door geïntegreerde multimodale sensoren, waarvan de data worden verwerkt met leer-/sensorfusiealgoritmen die informatie leveren over de fysieke toestand van een patiënt, overzichtelijk gepresenteerd aan de therapeut. Ten tweede zal het exoskelet de patiënt "Assisteren" bij dagdagelijkseactiviteiten, waardoor hij/zij onafhankelijker van zorgverleners wordt. Ten derde kan het exoskelet de spieren “Trainen” door weerstand uit te oefenen, een therapie om fysieke achteruitgang door veroudering tegen te gaan. IoT-connectiviteit maakt opvolging vanop afstand mogelijk, door de therapeut online toegang te geven tot de data en de instellingen te laten wijzigen. De voorgestelde oplossing zal ten goede komen aan personen met een gangstoornis, bv. neurologische patiënten of ouderen met sarcopenie. RevalExo pakt de technologische uitdagingen aan die “revalidatieoplossingen op afstand” van de markt houden. Ten eerste zal de nood aan een onopvallend, lichtgewicht exoskelet dat gemakkelijk aan- en uit te trekken is, vervuld worden door middel van remote torsionally compliant actuation (RTCA), modulariteit en zelfuitlijningsmechanismen. Ten tweede zullen we het exoskelet aan de mens koppelen via interfaces met ingebouwde druksensoren, die waardevolle informatie zullen leveren voor de sturing van het exoskelet en de bepaling van revalidatievoortgang. Ten derde zullen we uitzoeken hoe de capability gap ingeschat kan worden en hoe de sturing van het exoskelet hierop kan inspelen. Ten slotte zal ons raamwerk voor de beoordeling van revalidatievoortgang, dankzij de zorgvuldig uitgekozen sensoren, een therapeut toelaten om verschillende patiënten vanop afstand op te volgen.

© 2024 - Vrije Universiteit Brussel - Dept. MECH - All rights reserved