navigatie

BruBotics: Brussels Mens Robot Onderzoekscentrum

BruBotics is een multidisciplinair onderzoeksconsortium bestaande uit 8 onderzoeksgroepen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Met haar expertise in 'Menselijke Robotica' zoals exoskeletons, bionische prothesen, collaboratieve robots, sociale robots en veel meer,  streeft BruBotics de visie na om de levenskwaliteit en werkomstandigheden van mensen te verbeteren dankzij deze Human Robotic ​technologie. Met een ideale locatie in het hart van België en Europa en een wereldwijd erkende reputatie heeft BruBotics de ambitie om een Belgische en Europese voortrekkersrol te spelen in dit nieuw opkomend domein.

U heeft vermoedelijk al gemerkt dat het gros van deze website in het Engels is. Geen nood, hieronder bieden we een korte samenvatting in het Nederlands. We nodigen U met plezier uit om zeker ook eens de overige delen van de website te ontdekken. Mocht je toch nog vragen hebben, aarzel zeker niet ons te contacteren. We geven graag verder uitleg waar nodig.

Een multidisciplinair team

BruBotics kan op de expertise van meer dan 120 onderzoekers uit haar rangen rekenen, werkzaam op een bijzonder diverse waaier aan disciplines: Robotica, Artificiële Intelligentie, Menselijke Physiologie, Neurologische Rehabilitatie, Ouderenbehoefte Studies, Sociale Studies, E-Health, Mechatronica,....

 

Onderzoek van het hoogste niveau

Met ervaring in meer dan50 Europese H2020 en FP7 projecten, met een prestigieuze ERC beurs, en tientallen Vlaamse FWO, IWT en Brusselse Innoviris projecten hebben de BruBotics onderzoeksteams een sterke reputatie, zowel op vlak van onderzoek als bij het omzetten van het onderzoek naar de dagelijkse realiteit en het creeëren van meerwaarde voor de samenleving.

Robots en de mens: een positief verhaal

Menselijke robotica helpt en ondersteunt de mens daar waar nodig, zodat de mensen van een hogere levenskwaliteit kunnen genieten. Ons huidig onderzoek naar onder andere exoskeletons die revalidatie kunnen versnellen, naar collaboratieve robots die de sterktes van de mens en de robot samenbrengen, of nog naar sociale robots die kinderen met autisme helpen, bewijst met verve dat robots een positief verhaal kunnen vormen. De mogelijkheden die ontstaan wanneer we mens en robot laten samenwerken zijn eindeloos.

Hoe kunnen we U helpen?

Eén van de hoofddoelen van BruBotics is het veel intensiever samenwerken met de niet academische wereld, zowel uit de industrie als gezondheidszorg. Onze opgebouwde kennis moet ter beschikking worden gesteld van de Vlaamse en Belgische samenleving en industrie om deze verder te versterken. Robotica vormt een unieke nieuwe opportuniteit voor onze regio. Ze kan ons helpen met uitdagingen als de vergrijzing en tegelijkertijd kan de robotica uitgroeien tot een voor België hele nieuwe sector met bijhorende werkgelegenheid.

Al te vaak blijven de onderzoeksresultaten en prototypes opgesloten in de labo's. Door middel van samenwerkingen en spin-offs hopen we ons steentje bij te kunnen dragen.

Heeft u een probleem waarmee we u kunnen helpen? Wenst u gewoon meer te weten over ons onderzoek? Aarzel niet om ons te contacteren.

Hieronder vindt u alvast een kort overzicht van onze expertisedomeinen.

8 onderzoeksgroepen: een hele waaier aan kennis en kunde

Cognitieve en Fysieke mens-robot interactie en veilige en efficiente soepele actuatie: toepassingen in onder andere exoskeletons, sociale robots, collaboratieve robots, bionische prothesen, zelfhelende robots en nucleaire robotica

Grenzen overschrijden met visionaire electronica en ICT in E-Health en andere domeinen

Ouderenbehoefte onderzoek & inzichten in hoe robots de oudere bevolking kunnen helpen

Kunstmatige intelligentie met focus op machine learning en zelflerende systemen

Inspanning en het brein in gezondheid en ziekte: de toegevoegde waarde van Human Robotics

Toegepast mechatronica onderzoek naar intelligente robots in niet-traditionele robot omgevingen

De maatschappij en industrie helpen omgaan met de technologische veranderingen zoals mens-robot interactie, vanuit sociaal-economisch standpunt

De effectiviteit van robot-assistieve technologie voor neurologische rehabilitatie en rehabilitatie psychologie

 

© 2024 - Vrije Universiteit Brussel - Dept. MECH - All rights reserved