navigatie
Close article

BruBotics students win exoskeleton design competition

Posted on

BruBotics students have won the design competition at the ASTM International Exo Games in Lancashire, Great Britain.  They came overall second.

The competition was specifically designed for exoskeletons that support lifting objects. Such exoskeletons are already being introduced in the industry today. The team consisted of students Stijn Kindt, Stijn Hamelryckx, Adrien Deraes and Elias Thiery. They were technically assisted by Gabriël Van de Velde and Joost Geeroms.

Robotics professor Tom Verstraten was the team leader: “The students had to build an exoskeleton according to imposed specifications, for a budget under 2000 euros.”

The Competition

The engineering students had to perform four tasks while wearing the exoskeleton. First move boxes, then walk with weights – the so-called "bomb squad walk", stack cups and finally sit down on a chair and get up again.

These assignments were intended to test the qualities of the exoskeleton. On the one hand, it was about whether the exoskeleton provided sufficient assistance, and on the other hand, it was about checking whether the exoskeleton did not hinder the user too much while moving.

Tom Verstraten: “The VUB exoskeleton was praised for its simple, but effective design and the biomechanical basic principles incorporated into that design. Furthermore, the design also met the main requirements for safe use in the workplace. That is why we won the design competition.”

The VUB team fell just short of winning the general competition and came second. “The difference with number 1, the University of Central Lancashire, was minimal. The jury members spent several hours debating the final winner.”

BruBotics has been designing wearable exoskeletons for industrial applications for eight years. In the Engineering Sciences study, the VUB puts strong emphasis on the practical aspect, through practica and projects. Tom Verstraten: “The success of the VUB team in the Exo Games, in particular winning the design competition, shows that this approach pays off.”

An important aspect for BruBotics is that students are committed to developing technology that serves people. Exoskeletons fit into this picture: they reduce the risk of injuries in the workplace.

Nederlands

BruBotics studenten hebben de designcompetitie gewonnen tijdens een prestigieuze wedstrijd voor exoskeletonteams in Lancashire, Groot-Brittannië. Ze werden overall tweede.

De wedstrijd werd specifiek bedacht voor exoskeletons die het tillen van objecten ondersteunen. Zulke exoskeletons worden tegenwoordig al geïntroduceerd in de industrie. Het team bestond uit de studenten Stijn Kindt, Stijn Hamelryckx, Adrien Deraes en Elias Thiery. Ze werden technisch bijgestaan door Gabriël Van de Velde en Joost Geeroms.

Professor robotica Tom Verstraten was de teamleider. “De studenten moesten een exoskeleton bouwen volgens opgelegde specificaties, voor een budget onder de 2000 euro.”

De wedstrijdonderdelen

De ingenieursstudenten moesten vier taken vervullen, terwijl ze het exoskeleton droegen. Ten eerste dozen verplaatsen, dan lopen met gewichten – de zogenaamde "bomb squad walk", bekers stapelen en tenslotte op een stoel gaan zitten en weer opstaan.

Deze opdrachten waren bedoeld om de kwaliteiten van het exoskeleton te testen. Enerzijds ging het erom of het exoskeleton voldoende assistentie bood, anderzijds om te controleren of het exoskeleton de gebruiker niet te veel hinderde tijdens het bewegen.

Tom Verstraten: “Het exoskeleton van de VUB werd geprezen vanwege het eenvoudige, maar effectieve design en de biomechanische basisprincipes die in dat design verwerkt zijn. Verder voldeed het design ook aan de voornaamste vereisten om veilig op de werkvloer te kunnen worden gebruikt. Om die reden hebben we de designcompetitie gewonnen.”

Voor winst in de algemene competitie kwam het VUB-team net te kort. Ze werd tweede. “Het verschil met de nummer 1, de University of Central Lancashire, was miniem. De juryleden hebben meerdere uren zitten debatteren over de uiteindelijke winnaar.”

BruBotics is al acht jaar bezig met het ontwerpen van draagbare exoskeletons voor industriële toepassingen. In de opleiding Ingenieurswetenschappen legt de VUB sterk de nadruk op het praktische aspect, door middel van practica en projecten. Tom Verstraten: “Het succes van het VUB-team in de Exo Games, in het bijzonder het winnen van de designcompetitie, toont aan dat deze aanpak loont.”

Een belangrijk aspect voor BruBotics is ook dat studenten zich inzetten om technologie te ontwikkelen die in dienst staat van de mens. Exoskeletons passen in dit plaatje: ze verkleinen de kans op blessures op de werkvloer.

© 2024 - Vrije Universiteit Brussel - Dept. MECH - All rights reserved