navigatie
Close article

Artificiële intelligentie: Naar een vierde industriële revolutie?

Posted on

Onder leiding van prof. Emeritus Luc Steels, oprichter van het AI labo van de Vrije Universiteit Brussel, heeft de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten haar standpunt over het thema Kunstmatige Intelligentie (of AI - Artificial Intelligence) gepubliceerd.

 

Artificiële Intelligentie (AI) zit wereldwijd in de lift. Dankzij betere algoritmen, meer computerkracht en meer data, is het nu mogelijk om allerlei toepassingen te bouwen in heel wat domeinen van menselijke activiteit: van geneeskunde tot administratie, van autonome wagens tot intelligente zoekmachines voor het web. Hierdoor is een soort goudkoorts ontstaan, vooral in Amerika en China, waarbij bestaande ondernemingen, maar ook nieuwe start-ups, op grote schaal investeren. Er ontstaat een nieuwe industrie met mogelijkerwijze een grote maatschappelijke impact. Dit KVAB Standpunt legt uit wat AI is, wat er allemaal mee mogelijk is, welke ethische vragen het oproept, en hoe diverse landen op deze nieuwe technologie inpikken. Het geeft ook een aantal aanbevelingen zodat ook onze regio mee kan profiteren van deze ontwikkeling.

Het standpunt kan terug gevonden worden op de website van de KVAB

Hieronder alvast een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen.

 

  1. Er zijn initiatieven nodig om de Vlaamse samenleving, en in het bijzonder de jeugd, beter te informeren over de ontwikkelingen op het vlak van AI. Deze initiatieven moeten komen van de diverse actoren die verantwoordelijk zijn voor de communicatie over wetenschap en technologie, zoals Universiteit Vlaanderen.
  2. Er zijn ook initiatieven nodig om het hoger onderwijs in AI sterk uit te breiden en nieuwe generaties van onderzoekers, ontwikkelaars en lesgevers te vormen.
  3. Het stimuleren van AI in het onderwijs moet samengaan met forse stimulansen voor STEM in het lager en secundair onderwijs. AI berust sterk op wiskunde, exacte wetenschappen en vooral computerwetenschappen. Tegelijk vergt AI een diep inzicht in de gebieden waar het wordt toegepast.
  4. Om de erosie van banen door AI tegen te gaan moet zwaar worden ingezet op naschoolse opleidingen: door de creatie van educatief materiaal over AI (eventueel in de vorm van MOOCs), door bedrijven de weg naar AI te wijzen, door postgraduaatscursussen aan universiteiten en hogescholen enz.
  5. Er zijn hoopvolle tekenen van AI-activiteit in bedrijven en startups in Vlaanderen. Dat is de voedingsbodem waarop een AI-ecosysteem kan ontstaan. Dat kan alleen als alle actoren daar hun schouders onder zetten, zodat er een actie tot stand komt die vergelijkbaar is met wat is opgezet voor het stimuleren van micro-elektronica of moleculaire biologie.
  6. We bevelen een AI-gedragscode aan voor een ‘gezonde’ toepassing van Artificiële intelligentie, in lijn met de Barcelona Declaration for the proper use and development of AI in Europe. Deze gedragscode legt de nadruk op voorzichtigheid, betrouwbaarheid, toerekeningsvatbaarheid, transparantie, grenzen aan autonomie en zorg voor het behoud van menselijke kennis.
  7. Het opstellen van een strategisch plan voor AI in Vlaanderen is een urgente zaak, net zoals het ten uitvoer leggen van zo’n plan, via politieke en bestuurlijke wegen.
Topics:
© 2024 - Vrije Universiteit Brussel - Dept. MECH - All rights reserved