navigatie
Close article

Axiles Bionics en VUB-BruBotics ontvangen €2M R&D subsidie van Innoviris

Posted on

De middelen worden ingezet voor de ontwikkeling van de geavanceerde bionische prothesen van AXILES BIONICS voor geamputeerden van de onderste ledematen

Donderdag 17 september 2020 — Eén jaar na het succesvol afronden van een serie A financieringsronde van € 2,4 miljoen, kondigt Axiles Bionics een nieuwe R&D-samenwerking aan met BruBotics van de Vrije Universiteit Brussel om haar doel te bereiken: de ontwikkeling van een revolutionaire bionische prothese van de volgende generatie voor geamputeerden van de onderste ledematen. De samenwerking wordt ondersteund door Innoviris met een bijkomende subsidie van € 2,0 miljoen, die zal worden gebruikt om onderzoek, ontwikkeling en innovatie in menselijke robotica en artificieel intelligentie te versterken.

De huidige prothesen voldoen nog lang niet aan de behoeften van geamputeerden. Op basis van 13 jaar door Innoviris ondersteund onderzoek aan BruBotics (VUB), waarbij geavanceerde robotica, artificieel intelligentie en menselijke biomechanica worden gecombineerd, ontwikkelde Axiles Bionics een technologie die binnenkort de eerste intelligente bionische voet zal worden voor onderbeen geamputeerden. De unieke technologie is gericht op het terugbrengen van een natuurlijke gang en houding tijdens dagelijkse activiteiten en op het assisteren tijdens inspanningen door te compenseren voor de verloren beenspieren. De ultieme visie van Axiles Bionics is om geamputeerden het gevoel te geven terug heel te zijn.

“Dit project is ontstaan in de labs van BruBotics en ik ben dankbaar dat ik de kans heb gekregen om deze technologie bij de mensen te brengen, zodat ze er baat bij hebben. Ik ben ook dankbaar voor het aanhoudende vertrouwen en de steun van zowel Innoviris als BruBotics, in ons team en in onze visie. Samen denk ik dat we de kracht en de expertise hebben om hier in Brussel een expertisecentrum op het gebied van intelligente bionische technologieën op te bouwen.”, vertelt Dr. ir. Pierre Cherelle, CEO van Axiles Bionics.

“Onder onze visie van AI en robotica voor het algemeen belang (AI for the common good), is het belangrijk dat ons onderzoek niet in het lab blijft, maar zowel wordt gebruikt om maatschappelijke uitdagingen op te lossen als om nieuwe economische markten te creëren. De verdere samenwerking met Axiles Bionics is een belangrijke stap om handicaps te overwinnen. Dit past in de ambitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om van Brussel een AI-hoofdstad te maken.“, zegt Prof. Dr. ir. Bram Vanderborght, Hoofd van BruBotics

“Het is wanneer technologie ten dienste wordt gesteld van de mens en de planeet dat de grootste vooruitgang geboekt wordt. Met de ontwikkeling van deze nieuwe generatie prothese en de steun van Innoviris, tonen Axiles Bionics en de VUB opnieuw de uitmuntendheid van Onderzoek en Innovatie in Brussel aan. Ze  illustreren hiermee eveneens de bereidheid van de Brusselse regering om onderzoeksmiddelen vrij te maken om het welzijn en de levenskwaliteit van de Brusselaars en hun omgeving te verbeteren. De resultaten zullen in het bijzonder bijdragen tot een beter leven voor mensen met geamputeerde ledematen in Brussel en, op termijn, in de wereld”, zegt Barbara Trachte, Brussels Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek.

 

Over INNOVIRIS

Als Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie ondersteunt Innoviris Brusselse bedrijven, onderzoeksinstellingen, vzw's en burgers via de financiering van innovatieve projecten. www.innoviris.brussels

Over AXILES BIONICS

Axiles Bionics, opgericht in januari 2019, is een spin-off van BruBotics (VUB) met als missie om de levenskwaliteit van mensen met slimme ondersteunende robotica te verbeteren en met de ambitie om een innovatiecentrum van excellentie op te bouwen in nieuwe bionische technologieën in Brussel. www.axilesbionics.com

Over BRUBOTICS

Het Brussels Human Robotics Research Center, BruBotics, is een gezamenlijk initiatief van 8 onderzoeksgroepen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) die ernaar streven de kwaliteit van leven te verbeteren door middel van Human Robotics. Met meer dan 100 onderzoekers die expertise combineren in robotica, AI, revalidatie, fysiologie, sociologie, veroudering, marketing en eHealth, is BruBotics een van de leiders in het Europese onderzoek naar menselijke robotica. www.brubotics.eu

Over de VUB en het Vicerectoraat Innovatie en Valorisatie

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit. Met hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij. Hieraan draagt het vicerectoraat Innovatie en Valorisatie bij door de innovatieve onderzoeksexpertise van de universiteit te verbinden met de samenleving en de industrie. www.vub.be/innovatie

© 2024 - Vrije Universiteit Brussel - Dept. MECH - All rights reserved