navigatie
Close article

BruBotics researchers achieve Guinness World Record for the longest robot chain.

Posted on BruBotics Team standing proud with their well deserved world record for the longest chain of robots

VUB researchers achieve Guinness World Record for the longest robot chain
Together with Nerdland Festival visitors, they built a chain of 334 robots.

VUB/imec professor Bram Vanderborght and the technical team consisting of Ellen Roels, Gabriël Van De Velde, Hendrik Cools, and Niklas Steenackers have worked hard on the project in recent months. They set their record with a chain of 334 self-designed robots. The BruBotics research group at VUB aims to bring robots closer to people with their record. "Our main objective was to introduce participants to robots in an interactive way," says Vanderborght. "And we are proud that we have succeeded."

The initiative was launched by the BruBotics research group, the Brussels Human Robotics Research Center at VUB, which designed the robots themselves. "The robots respond to light using the built-in sensors," says Ellen Roels, BruBotics researcher and VUB PhD student. This is important because in order to achieve the record, the robots had to respond to inputs of their environment. "The more light, the faster the arms and head move. They also have a heart that can change color through modifications to the base code."

Visitors of the Nerdland Festival helped with assembling, programming, and decorating the robots. "Without their help, we would not have reached 334 robots, and therefore no record," adds Roels.

However, building a robot involves many aspects. "It is a multidisciplinary activity that combines technical, social, humane, and medical sciences," says Vanderborght. "We wanted to make that clear with the world record. Together, we can achieve great things, and everyone can contribute based on their strengths."

Because visitors were able to work with the robots themselves, they gained a better understanding of what the technology actually entails. "In this way, we want to eliminate the fear of robots," says Vanderborght. "Nerdland is an ideal festival to do that in a playful way."

The robots also had to touch each other, which would result in a chain of almost 35 meters. A solution was sought for that as well: The robot chain was placed on a wall. The entire project is a collaboration between BruBotics, IMEC, and VUB. And the visitors of the Nerdland Festival...

"The previous record was held by a school in Hong Kong with a chain of 255 robots," says Brubotics innovation manager Gabriël Van De Velde. "It dates back to 2007. We built 334 robots, but that was only possible thanks to the enthusiastic help of the Nerdland Festival visitors."

The robot wall will soon be on display at Technopolis, the Flemish science and technology centre in Mechelen.

Nederlands

Onderzoekers en academici van de VUB & imec hebben een plek veroverd in Guinness World Records (het vroegere Guinness Book of Records). Ze maakten samen met de bezoekers van het Nerdland Festival de langste keten van robots ooit, die bovendien ook nog op licht reageren. VUB/imec-professor Bram Vanderborght en het technisch team Ellen Roels, Gabriël Van De Velde, Hendrik Cools en Niklas Steenackers werkten de afgelopen maanden keihard aan het project. Ze vestigden hun record met een keten van 334 zelfontworpen robots. De VUB-onderzoeksgroep BruBotics wil met zijn record robots dichter bij de mensen brengen. “Onze doelstelling was vooral deelnemers op een interactieve manier kennis te laten maken met robots”, zegt Vanderborght. “En we zijn trots dat dat gelukt is.”

Het initiatief ging uit van de onderzoeksgroep BruBotics, het Brussels Human Robotics Research Center van de VUB, die de robots zelf ontwierp. “De robots reageren op licht met de sensoren die zijn ingebouwd”, zegt Ellen Roels, BruBotics-onderzoeker en VUB-doctoraatstudent. Dat is belangrijk, want om het record te behalen, moesten de robots reageren op iets in hun omgeving. “Hoe meer licht, hoe sneller de armpjes en het hoofdje bewegen. Ze hebben ook een hartje dat via aanpassingen aan de basiscode van kleur kan veranderen.”

Bezoekers van het Nerdland Festival hielpen mee met het in elkaar steken, het programmeren en het versieren van de robots. “Zonder hun hulp zouden we zeker geen 334 robots gehaald hebben en dus ook geen record”, aldus nog Roels.

Nochtans komt er heel wat kijken bij het bouwen van een robot. “Het is een multidisciplinaire bezigheid waarin zowel technische, als sociale, humane en medische wetenschappen samenkomen”, zegt Vanderborght “We wilden dat ook duidelijk maken met het wereldrecord. Samen kunnen we grootste dingen verwezenlijken en iedereen kan bijdragen op basis van zijn of haar sterktes.”

Omdat bezoekers zelf met de robots aan de slag konden, kregen ze een beter idee over wat de techniek nu eigenlijk inhoudt. “Zo willen we de angst voor robots wegnemen”, zegt Vanderborght. “Nerdland is een ideaal festival om dat op een speelse manier te doen.”

De robots moesten elkaar ook raken, maar dat zou leiden tot een keten van bijna 35 meter. Ook daar werd een oplossing voor gezocht. De robotketen stond op een sokkel die gemaakt werd door de schrijnwerkerij van de dienst VUB-infrastructuur naar een ontwerp van BruBotics, net als het design van de robots. Het Fablab van de VUB sneed alle robotonderdelen met lasers uit. Het hele project is een samenwerking tussen BruBotics, IMEC en VUB. En de bezoekers van Nerdland Festival…

“Het vorige record stond op naam van een school in Hong Kong met een keten van 255 robots”, zegt Brubotics innovation manager Gabriël Van De Velde. “Het stamt al uit 2007. Wij bouwden 334 exemplaren, maar dat lukte enkel dankzij de enthousiaste hulp van de Nerdland Festival bezoekers.”

De toren met robots zal binnenkort te bewonderen zijn in Technopolis, het "doe-centrum" voor wetenschap en technologie in Mechelen.

© 2024 - Vrije Universiteit Brussel - Dept. MECH - All rights reserved