navigatie
Close article

Robots om rugklachten te verhinderen: nieuw EU project Sophia van start

Posted on

- - Persbericht Vrije Universiteit Brussel - -

VUB-wetenschappers en partners ontvangen 6,5 miljoen euro Europese steun voor ontwikkeling nieuwste generatie ergonomische robots

AI for the common good: Internationaal EU-onderzoeksproject SOPHIA wil met robotica werkplekken gezonder maken

In Europa hebben veertig miljoen werknemers last van spier-, gewrichts- en zenuwpijnen die worden veroorzaakt door hun fysiek zware taken. Dergelijke spier- en skeletaandoeningen zijn bovendien de oorzaak van maar liefst de helft van de afwezigheden in bedrijven en kosten dus handenvol geld. Innovatieve robots, cobots en exoskeletons die dat werk kunnen verlichten en zo gezonder maken, vormen daarom een belangrijke economische en sociale uitdaging. Het door de EU gefinancierde SOPHIA-project, waaraan ook de Vrije Universiteit Brussel met drie onderzoeksgroepen deelneemt, zal de komende vier jaar een nieuwe generatie cobots en exoskeletons ontwikkelen.

“Veel tillen, buigen of bepaalde repetitieve handelingen leiden tot fysieke ongemakken die werken geen pretje maken. SOPHIA beoogt het ontwerp, de integratie en de evaluatie van innovatieve robotica-toepassingen die dat verhelpen. Het uiteindelijke doel is een veilige hybride werkplek te creëren voor mens en robot. Zo bieden we een antwoord op twee belangrijke uitdagingen: ten eerste zorgen voor gezondere werkplekken met minder absenteïsme en ten tweede productievere bedrijven en dus een sterkere economie. We zijn uiteraard bijzonder blij met de subsidie van 6,5 miljoen die de EU het project toekent,”

aldus prof. Vanderborght.

SOPHIA staat voor ‘Socio-physical Interaction Skills for Cooperative Human-Robot Systems in Agile Production’. Onder leiding van het Italiaanse Istituto Italiano di Tecnologia verenigt het twaalf verschillende partners uit zes EU-landen, die gespecialiseerd zijn in robotica en de sociale en fysieke interacties op de werkvloer. Het Brubotics-onderzoekscentrum van de Vrije Universiteit Brussel is met drie betrokken onderzoeksgroepen de enige Belgische partner. Prof. Bram Vanderborght (robotica en core lab manager Flanders Make) zal software ontwikkelen om de robots aan te sturen, prof. Kevin De Pauw (menselijke fysiologie) zal onderzoek voeren naar hoe mensen op fysiek en cognitief vlak reageren op robots. Prof. An Jacobs (sociologe, bij imec-SMIT-VUB) zal zich toestpitsen op de evaluatie van sociale acceptatie en wenselijkheid van de innovaties, waarbij de mens centraal staat.

Brussel als AI-hoofdstad

De VUB-deelname aan SOPHIA is een verderzetting van het door Innoviris en IMEC ondersteunde Claxon-project waarin de VUB een cobot voor Audi Brussel mee ontwikkelde. Dat het VUB-Brubotics-onderzoekscentrum met haar expertise deelneemt aan een groot Europees project ligt in lijn met de ambitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om Brussel uit te bouwen tot AI-hoofdstad:

”Met onze interdisciplinaire aanpak willen wij Artificiële Intelligentie en Robotica ontwikkelen voor het gemeenschappelijk belang (AI for common good). Dat kan voor betere werkomstandigheden zijn, zoals in het geval van dit SOPHIA-project, maar het kan ook voor andere belangrijke maatschappelijke uitdagingen zijn, zoals een vlottere mobiliteit of de strijd tegen Corona,”

besluit Vanderborght.

Voor meer informatie:

Prof. Bram Vanderborght (Robotica) - bram.vanderborght@vub.be - 0486522962
Prof. Kevin De Pauw (Menselijke Fysiologie) - Kevin.De.Pauw@vub.be - 0475678264
Prof. An Jacobs (Mens Maatschappij Robot Interactie ) An.Jacobs@vub.be - 0486451954

SOPHIA

De andere elf partners van het SOPHIA-project zijn: IIT - Istituto Italiano di Tecnologia (coördinator SOPHIA),  Università di Pisa en INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Italië), Université de Montpellier (Frankrijk), Universiteit Twente (Nederland), BAuA - Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, IMK Automotive GmbH en DIN - Deutsches Institut für Normung (Duitsland), evenals  bedrijven als Volkswagen Sachsen (Duitsland), HIDRIA (Slovenië) en Hankamp Gears (Nederland), waar de onderzoekers de verschillende oplossingen die binnen SOPHIA ontwikkeld worden uitgebreid zullen kunnen testen.


Website: https://project-sophia.eu/
Twitter: https://twitter.com/SophiaH2020
Database te gebruiken foto’s (zie word document voor captions en credit)
https://www.dropbox.com/sh/3pgg3r5ik4ge4c4/AAAZZKgq_444_yw_031Ay42Va?dl=0

AI for the common good

De VUB en ULB willen samen in Brussel een Europees artificial intelligence-centrum voor het algemeen belang oprichten (AI for the common good). Het instituut zal zich bezighouden met onderzoek, innovatieve toepassingen, opleidingen en projecten over de maatschappelijke impact van kunstmatige intelligentie binnen verschillende domeinen, zoals gezondheid en welzijn, mobiliteit, klimaat en duurzaamheid en media. Hiermee wil het instituut de EU Digital Agenda mee ondersteunen en mogelijk maken.  Het VUB AI Experience Center wordt onderdeel van dit instituut. Het is een hightech test-, demonstratie- en ontmoetingsomgeving waar bedrijven, technologische ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers met AI kunnen experimenteren en samenwerken om technologische oplossingen te ontwikkelen en te produceren.

Topics:
© 2024 - Vrije Universiteit Brussel - Dept. MECH - All rights reserved